TCL科技(000100)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2020/7/10 22:30:20
 
2020年7月10日

TCL科技(000100)千股千评 000100千股千评 近30天千股千评

TCL科技(000100)千股千评 000100千股千评 近30天千股千评

A股票走势:趋弱
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了91%的股票
处于上升趋势均线多头排列
股评:处于上升趋势均线多头排列
  • 个股表现:5.9 分
  • 行业走势:4.7 分
  • 公司运营:6.6 分
  • 消息评测:6.7 分
  • 行业背景:4.7 分
  • 机构动向:8.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-07-02 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.32 0.24 3.9474 6.08 6.07 6.33 5.98
2020-07-01 业绩疲软,短期需观望 6.08 -0.12 -1.9355 6.2 6.19 6.21 5.98
2020-06-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.2 0.04 0.6494 6.16 6.16 6.24 6.11
2020-06-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.16 0.02 0.3257 6.14 6.08 6.25 6.02
2020-06-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.14 -0.01 -0.1626 6.15 6.3 6.3 6.03
2020-06-23 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.15 -0.01 -0.1623 6.16 6.28 6.32 6.1
2020-06-22 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.16 0.01 0.1626 6.15 6.21 6.33 6.12
2020-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.15 0.02 0.3263 6.13 6.13 6.23 6.06
2020-06-18 业绩疲软,走势平淡 6.13 0.34 5.8722 5.79 5.77 6.16 5.74
2020-06-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.79 0 0.0000 5.79 5.8 5.82 5.68
2020-06-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.79 0.22 3.9497 5.57 5.73 5.85 5.71
2020-06-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.57 -0.19 -3.2986 5.76 5.68 5.73 5.52
2020-06-12 业绩疲软,短期需观望 5.76 -0.07 -1.2007 5.83 5.6 5.83 5.57
2020-06-11 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.83 -0.15 -2.5084 5.98 5.98 6.01 5.79
2020-06-10 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.98 0.22 3.8194 5.76 5.72 6.01 5.72
2020-06-09 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.76 -0.25 -4.1597 6.01 5.99 5.99 5.74
2020-06-08 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.01 0.24 4.1594 5.77 5.93 6.25 5.93
2020-06-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.77 -0.03 -0.5172 5.8 5.81 5.91 5.66
2020-06-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.8 0.09 1.5762 5.71 5.83 5.94 5.75
2020-06-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.71 -0.01 -0.1748 5.72 5.78 5.94 5.66
2020-06-02 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.72 0.32 5.9259 5.4 5.4 5.82 5.37
2020-06-01 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.4 0.18 3.4483 5.22 5.26 5.48 5.21
2020-05-29 业绩疲软,走势平淡 5.22 0.28 5.6680 4.94 4.97 5.28 4.92
2020-05-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.94 0.06 1.2295 4.88 4.86 5.02 4.85
2020-05-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.88 -0.15 -2.9821 5.03 5.03 5.03 4.86
2020-05-26 业绩疲软,走势平淡 5.03 0.13 2.6531 4.9 4.95 5.04 4.91
2020-05-25 业绩疲软,短期需观望 4.9 -0.05 -1.0101 4.95 4.88 4.98 4.82
2020-05-22 业绩疲软,走势平淡 4.95 -0.17 -3.3203 5.12 5.08 5.1 4.86
2020-05-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.12 -0.04 -0.7752 5.16 5.18 5.3 5.07
2020-05-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.16 0.07 1.3752 5.09 5.06 5.32 5.03

000100六维评分

000100六维评分